Vyberte si typ bubliny

textová bublina


Cena za klik od 0,10€ / CPC (aukčný model)
(platba za kliky)

Základný typ inTextového formátu je textová bublina, ktorú tvorí text, prekliková adresa a zatvárací button. Textová bublina je zakomponovaná do hlavného obsahu stránky a  zobrazuje sa po prejdení kurzorom myši cez podčiarknuté kľúčové slovo. Takto vyvolaná impresia nie je spoplatnená, spoplatnené sú len kliky, ktoré reálne privedú užívateľa na vašu stránku.

Využitie textovej bubliny je vhodné hlavne pre zvýšenie návštevnosti vašej webovej stránky. Reklamná bublina poskytuje priestor pre reklamné posolstvo vo svojom tele, ale samotná bublina tento priestor nepotrebuje. Zobrazí sa len v prípade prejdenia nad prerušovane podčiarknutým slovom. Takto vyvolané zobrazenie reklamnej buliny sa automaticky zatvorí po odtiahnutí kurzora myši z reklamnej buliny, resp. podčiarknutého kľúčového slova.

text s obrázkom (logom)


Cena za klik od 0,10€ / CPC (aukčný model)
(platba za kliky)

Reklamná bublina je tvorená z klasickej textovej bubliny a navyše tento typ inTextovej bubliny obsahuje aj obrázok, čo zvyšuje zaujímavosť kampane a podporuje image inzerujúcej spoločnosti. Zobrazuje sa po prejdení kurzorom myši cez namodro podčiarknuté kľúčové slovo, na ktoré je viazaná reklamná kampaň.

Implementovaná je do hlavného obsahu stránky, čo zvyšuje zobrazovanie reklamnej bubliny. V prípade, že užívateľa daná kampaň zaujme jednoduchým preklikom sa dostane na vašu stránku. Spoplatnené sú len prekliky, ktoré uskutoční užívateľ, zobrazovanie reklamy nie je pri tomto type bubliny spoplatnené.

Textová bublina a bublina text s obrázkom sú východiskom pre tvorbu formátov inDock, inVideo a inContext.

veľký obrázok


Cena za zobrazenie od 0,01€ (aukčný model)
(platba za zobrazenia)

Táto reklamná bublina obsahuje obrázok s preklikovou adresou, ktorá sa cieli na vybrané kľúčové slová.  Obrázok je zakomponovaný do reklamnej bubliny a jej dizajn nenarúša stránku.

Reklamná bublina poskytuje dostatočne veľký priestor pre reklamnú kampaň a v kombinácii
s vhodne zvolenými slovami dokáže zaujať konkrétneho užívateľa, pre ktorého je daná kampaň určená. Reklamná bublina do ktorej je zakomponovaný veľký obrázok je spoplatnená na zobrazenia.

video bublina


Cena za zobrazenie od 0,02€ (aukčný model)
(platba za zobrazenia)

Video bublina obsahuje flashové video  s nadpisom a preklikovou adresou, ktorá sa cieli na vybrané kľúčové slová.  Flashové video je zakomponované do reklamnej bubliny a jej dizajn nenarúša stránku.

Video bulina komunikuje pomocou flashového videa, ktoré je vhodné hlavne pre inzerentov so silnejším postavením na trhu, ktorí si chcú posilniť svoj image a netradične odkomunikovať svoje reklamné posolstvo. Zaujímavá kreatíva Video bubliny, zobrazujúca sa na vhodne zvolených slovách, dokáže upútať užívateľa a doviesť ho na vaše stránky. Tento typ reklamnej bubliny je atraktívny a diazajnovo ojedinelý formát, ktorý zatiaľ nie je bežnou súčasťou internetovej reklamnej ponuky. Video bublina je spoplatnená na zobrazenia a jej hlavnou výhodou je dosahovanie vysokého pomeru zobrazení a klikov (CTR).

inContext


Cena za klik od 0,10€ / CPC (aukčný model)
(platba za kliky)

InContextová reklama je typ kontextovej reklamy, ktorá obsahuje text, obrázok (nie je podmienkou) a preklikovú adresu, ktorá nasmeruje užívateľa priamo na stránku Vašej spoločnosti. inContext  je  vsadený do formátu skyscraper, ktorý lemuje pozdĺžne  stránku. Zobrazuje sa ihneď po načítaní stránky na základe relevantnosti k danému textu. Spoplatnenie je viazané na kliky.

Tento formát obsahuje štandardne 4 reklamy, ktoré sú umiestnené pod sebou a zobrazujú sa v rotácii závislej od relevatnosti  k danému článku. InContextová reklama je umiestnená na stránke podľa  jej obsahu, ktorý náš systém indexuje a reklamu priradí relevantným slovám.

V rámci inContextového formátu je vytváranie a zadavanie inContextovej reklamy do systému jednoduché a funguje na rovnakom princípe  ako vytváranie klasickej intextovej reklamy.  Oproti contextovým reklamám iných spoločností Vám tento formát poskytuje výhodu zobrazenia obrázku - loga, ktoré dodáva reklame celistný  a atraktívny vzhľad.

inDock


Cena za klik od 0,10€ / CPC (aukčný model)
(platba za kliky)

InDock je naštandardný kontextový formát, ktorý sa zobrazuje ihneď po načítaní webstránky v jej spodnej časti a roluje sa spolu s ňou. Cielenie tohto kontextového formátu je viazané na kľúčové slová, ktoré však nie sú podčiarknuté. inDock sa zobrazuje ako lišta, ktorá obsahuje názov kampane, krátky text a zatvárací button. Jeho vytváranie je jednoduché a zadáva sa pri tvorbe klasického typu inTextovej bubliny.

Hlavnou výhodou formátu inDock je, že nebráni a nevyrušuje užívateľov pri čítaní článkov. Napriek tomu je neustále v zornom poli návštevníka a nepotrebuje vyhradený reklamný priestor, tak ako je to pri klasických a contextových typoch reklám. Práve preto je tento formát taký atraktívny a pre užívateľov zaujímavý. Formát inDock je navrhnutý tak, že nepotrebuje na stránke vyhradený priestor, ale komunikuje reklamné posolstvo vo svojom tele.

vlastná bublina (OwnShape bubble)


Cenník formátu Vám zašleme na vyžiadanie (kovacik@inclick.sk)
(platba za zobrazenia)

Vlastná bublina obsahuje flashové video ktoré sa cieli na vybrané kľúčové slová.  Flash je zakomponovaný do reklamnej bubliny a jeho dizajn nenarúša stránku, ale naopak velmi dobre vynikne nad textom.

Vlastná bublina nemá obmedzenia, ktoré by sa týkali jej vzhľadu. Nad kľúčovým slovom sa zobrazuje v podobe, ktorú si zvolí zadávateľ. Tento typ reklamnej bubliny je dizajnovo ojedinelý formát, nakoľko nie je vôbec orámovaný našou bublinou. Spoplatnenie je viazané na zobrazenia a hlavnou výhodou je dosahovanie vysokého pomeru zobrazení a klikov ( CTR).

in-Image


Cenník formátu Vám zašleme na vyžiadanie (kovacik@inclick.sk)

In-Image formát je jedinečná forma reklamy, ktorá využíva priestor v obrázkoch článkov a v obrázkoch, ktoré sa nachádzajú v galériách.

Reklamný banner sa zobrazí po načítaní stránky v zornom poli užívateľa, priamo v obrázku článku.
Nenarúša jeho kompaktnosť a napriek tomu je dostatočne viditeľný, aby dokázal zaujať užívateľa.
Využíva existujúci priestor obrázku, takže nie je potrebné jeho dodatočné vytváranie.
Výhodou je možnosť vlastného orámovanie reklamného banneru a tým jeho lepšie adaptovanie do prostredia obrázku.

Cielenie in-Image formátu je možné podľa obsahu, Geo-Targeting, Behaviorálne cielenie a Retargeting.

inText Sticker


Cenník formátu Vám zašleme na vyžiadanie (kovacik@inclick.sk)
(platba za zobrazenia)

Neštandardný formát inText Sticker vytvára ojedinelé spojenie bannerovej a intextovej reklamy. Zachováva si podstatu oboch formátov a zlučuje ich v novom atraktívnom formáte. Reklama sa zobrazuje na základe vyvolanej impresie po prejdení podčiarknutého slova myšou, avšak v podobe bannera, ktorý nahrádza intextovú bublinu v texte článku. Bannerový neštandard sticker je vytvorený v dvoch formátoch square (200x200) a screen (728x90) a je navrhnutý tak, aby absolútne nezavadzal v čítaní textu. inText Sticker si zachováva podstatu inTextovej reklamy, čím sa dosahuje relevantnosť reklamy k textu.

Banner po zobrazení ostáva na stránke a roluje sa spolu s ňou. inText Sticker zostáva na stránke do momentu, kedy uživateľ neprejde po ďalšom kľúčovom slove, na ktoré sa viaže zobrazenie inText Sticker-u a aktuálnu reklamu nahradí reklama prislúchajúca k danému podčiarknutému slovu. Vypnúť sa dá ako klasická inTextová reklama.

Context Sticker


Cenník formátu Vám zašleme na vyžiadanie (kovacik@inclick.sk)
(platba za zobrazenia)

Bannerový neštandard Context Sticker je umiestnený na stránke v závislosti od zvoleného formátu. Zobrazí sa ihneď po načítaní stránky v jej spodnej časti vo formáte screen (782x90) alebo v dolnom ľavom rohu vo formáte square (200x200). Funguje na princípe indexovania textu a reklamu priradí relevantným slovám nachádzajúcim sa v texte na konkrétnej stránke. Zobrazovanie reklamy na takomto princípe zabezpečuje, že sa Context Sticker objaví len na stránke, ktorá má súvis s danou reklamou. Jeho viditeľné umiestnenie zaujme uživateľa a cielenie na základe kľúčových slov pomáha k zefektívneniu jej zobrazovania.

Bannerový neštandard sticker je distribuovaný na základe kľúčových slov, ktoré však nie sú podčiarknuté. Pri prehliadaní stránky sa roluje spolu s ňou a nezavadzia užívateľovi pri čitaní textu. Najvýraznejšou výhodou je cielenie, ktoré sa absolútne prispôsobí požiadavkám zadávateľa. Context Sticker zasiahne cieľovú skupinu efektívnejšie, kedže jeho zobrazenie je závislé od množstva premenných, ktoré cielia zobrazenie banneru len na vybranú skupinu uživateľov.


Cenník reklamy

Reklama v systéme inClick je spoplatnená na báze PPC (pay-per-click) alebo zobrazenia. Cena za preklik/impresiu sa odvíja od hodnoty zvoleného kľúčového slova. Cena slova závisí od konkurencie resp. jeho následného bidovania.

Minimálny počiatočný vklad: 60€
Každé ďalšie minimálne dobite: 30€

Bližšie info: kovacik@inclick.sk