Komplexné riešenie kontextového cielenia

Spoločnosť Click media, s.r.o. spravuje systéme inClick, ktorý zobrazuje reklamné kampane na najväčších portáloch na Slovensku a využíva pritom cielenia na kľúčové slová a obsah stránky. Vďaka takémuto cieleniu sú náklady na kampaň efektívne využíté a cielenie je možné na konkrétnych užívateľov. Systém inClick ponúka široký výber formátov od klasickej inTextovej reklamy, kde sa v reklamnej bubline zobrazuje text, prekliková adresa a logo, ale aj nové formáty inContext, inDock a neštandardné formáty inText Sticker a Context Sticker.

Inzerentom dáva možnosť kombinácie rôznych intextových a kontextových formátov, čo zvyšuje úspech kampane a zabezpečuje zásah takmer celej internetovej populácie. Atraktívne formáty systému inClick ponúkajú zaujímavý spôsob ako osloviť potenciálnych zákazníkov.

Internetové portály, ktoré zobrazujú formáty systému inClick nepotrebujú vytvárať vyhradený reklamný priestor a tým narúšať dizajn svojej stránky. Napriek tomu dokážu produkovať dodatočný zisk pre svoj portál, kedže formáty sú zakomponované do hlavného obsahu stránky a zobrazujú sa v zornom poli užívateľa.

Spolupracujeme s najväčšími a najsilnejšími internetovými portálmi, ktoré dokážu zasiahnuť takmer každého internetového užívateľa. Do našej siete patria aj portály, ktoré sú úzko špecializované a dokážu osloviť konkrétnu skupinu užívateľov.

Cieľom spoločnosti je zdokonaľovať už existujúce formáty a vyvíjať nové typy intextových a kontextových formátov na základe najnovších trendov a technických možností, ktoré sú schopné zaujať užívateľov a zefektívniť reklamné kampane. Naše portfólio stále rozširujeme o kvalitné a zaujímavé portály, ktoré budú prínosom pre inzeretov a svojim kvalitným obsahom podporia relevantnosť zobrazovaných reklamných kampaní.